Overhandiging Sleutel WDW74

Persbericht (Oct. 13, 2010): Click here.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Photos kraakmuseum online

op de photopagina.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Persbericht: Voorstel gebruik WDW74

Voorstel gebruik Witte de Withstraat 74 Rotterdam
De initiatiefnemers van de kraak van de Witte de Withstraat 74 te Rotterdam bieden de gemeente aan om het pand te verlaten op voorwaarde dat de gemeente gebruik maakt van het door de wet Kraken en Leegstand geboden instrument gebruikers aan te dragen voor leegstaand vastgoed. De initiatiefnemers willen hiermee verdere escalatie van de aanhoudende spanningen met de eigenaar voorkomen en handelen in het belang van de openbare veiligheid in de straat.

De eigenaar van de Witte de Withstraat 74 heeft vooralsnog geen bouwvergunningen of vergunningen tot wijziging van gebruik bij dS+V aangevraagd of verkregen voor het pand. Volgens buurtbewoners en de zaakgelastigde van de eigenaar is die voornemens om het pand samen te voegen met de naastgelegen panden (nummers 76 en 78 boven) en te verbouwen tot hotel. Ook daarvoor zijn echter geen (Wabo)vergunningen aangevraagd of verkregen. Gezien deze situatie is het aannemelijk dat het pand na een eventueel vertrek van de krakers wederom leeg komt te staan omdat eigenaar er geen uitvoerbare plannen mee heeft en ook de afgelopen vijf jaar niets in het pand heeft geïnvesteerd. Naar verwachting zal er enkel gevel- en kozijnherstel worden verricht omdat de eigenaar daartoe is aangeschreven door de gemeente en omdat daar inmiddels wel vergunningen voor zijn verleend.

De wet Kraken en Leegstand stelt de gemeente nadrukkelijk verantwoordelijk voor het tegengaan van leegstand. Middels een kan-bepaling biedt de wet gemeenten de mogelijkheid een leegstandverordening vast te stellen en gebruikers voor te dragen voor leegstaand vastgoed waarmee de eigenaar geen plannen heeft. Een leegstandverordening is volgens de nieuwe wet niet voorbehouden aan leegstand van niet-woonruimte. Wethouder Wonen Karakus heeft aangekondigd eind dit jaar met een nieuwe aanpak van leegstand te komen. Hij zal daarbij (volgens zijn brief van 21 september 2010, documentnummer 10gr2347) nader ingaan op de leegstand van kantoren en woningcorporaties. Met een nieuwe aanpak van leegstand heeft de wethouder dus ook de leegstand onder woonruimte op het oog. Aangezien er aangifte is gedaan van kraak van de Witte de Withstraat 74, is de gemeente nu al (vooruitlopend op een nieuwe leegstandaanpak) in de gelegenheid om het leegstandonderdeel van de wet Kraken en Leegstand uit te voeren.

Om de gemeente hierin tegemoet te treden, dragen de initiatiefnemres een gebruiker aan voor het leegstaande pand aan de Witte de Withstraat 74. De Stichting KunstAccommodatie Rotterdam (SKAR) beheert betaalbare en passende werkruimte voor professionele kunstenaars in Rotterdam uit alle disciplines. SKAR bemiddelt, adviseert en voert projecten uit. SKAR is bereid tegen redelijke condities en met instemming van de eigenaar of onder verantwoordelijkheid van de gemeente een pand tijdelijk in beheer te nemen. Indien de gemeente een overeenkomst bewerkstelligt met de eigenaar van de Witte de Withstraat 74, is SKAR derhalve bereid het betreffende pand in tijdelijk gebruik te nemen en zodanig te renoveren dat tijdelijk gebruik mogelijk wordt.

Het pand Witte de Withstraat 74 werd tijdens het kunstfestival De Wereld van Witte de With gekraakt als statement tegen het op 1 oktober ingevoerde kraakverbod. Het pand is nu in gebruik als alternatief ontmoetingsplek met muziekavonden, eetcafés en bijeenkomsten van diverse organisaties. Het heeft onderdak geboden aan het Kraakmuseum dat rond 1 oktober een historisch overzicht van 40 jaar kraken in Nederland tentoonstelde. Vanuit het pand is de beeldcampagne ‘Het Laatste Kraakpand van Nederland’ gestart.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kraakmuseum trekt veel bezoekers

Het Kraakmuseum trok afgelopen weekend zo’n 70 bezoekers. Zaterdag 2 oktober stapten zo’n 12 passanten naar binnen en zondag telden wij minstens 55 bezoekers. Verschillende bezoekers kwamen uit andere steden en deden speciaal vanwege het Kraakmuseum een dagje Rotterdam. Sommigen kenden de kraak- en actieposters nog uit hun jeugd. Voor anderen was de tentoonstelling aanleiding tot stevige discussies over de woningmarkt, het eigendomsrecht en wat ons te wachten staat met het nieuwe kabinet Bruin I (zie het NOS Journaal van zondag 2 oktober tussen 4:45 en 5:07 minuten).

Vrijdag 1 oktober viel het bezoekersaantal tegen door de in een eerdere post omschreven omstandigheden. Met een knokploeg voor de deur, gooit een museum z’n deuren immers niet open. Veel mensen dachten dat het Kraakmuseum wegens de knokploegdreiging ontruimd was. Niks minder waar. Wel moeten de museumstukken binnenkort weer terug naar hun archief.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WDW74 in VARA Uitgesproken van 27-09-2010

Voor wie het gemist heeft. Video.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zwarte vrijdag

Opening van het Kraakmuseum was een groot succes. Veel mensen, veel plezier. Zie hier een mooie reportage van de middag van CineacTV Rotterdam.

Zwarte vrijdag was het dan toch raak. In Amsterdam massale protesten. En volgens sommige eigenaren betekent de inwerkingtreding van het kraakverbod dat het jachtseizoen is geopend. Na twee weken van relatieve rustigheid werd er vanmiddag opnieuw gedreigd met een knokploeg.  Politie erbij en alles. Onderhandeling met de eigenaar z’n woordvoerder. En dan de belofte dat we een afspraak hebben (we vertrekken zodra ze een actuele bouwvergunning hebben en een uittreksel uit het GBA register) en geen knokploegen meer. Wel een opzettelijke bijna aanrijding van een van ons door familie van de eigenaar. Ook daar is aangifte van gedaan. De wijkagent zal ook nog wel langskomen dit weekend… Hij zegt dat het OM begin volgende week een uitspraak zal doen over het pand al dan niet strafrechtelijk ontruimen, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kraakverbod en de aangifte van kraken die de eigenaar heeft gedaan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kraakmuseum geopend! (snelle jongen)

Snelle jongen, die van het NOS radio 1 journaal. Hij publiceerde vanochtend onmiddellijk een blog en al het audiomateriaal online n.a.v. zijn bezoek aan WDW74, oftewel het zojuist geopende Kraakmuseum.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen